Menu

Screenen essentieel bij aannemen integer personeel

Eerlijk en integer personeel is immers essentieel voor ieder bedrijf.

Integer personeel essentieel voor ieder bedrijf

In april 2019 kopte het AD ‘Driekwart CV’s onwaarheden: ‘Mensen zijn bang dat ze de baan anders niet krijgen‘. Hoewel organisaties continu streven naar integer personeel, doet deze kop geloven dat die bijna niet te vinden zijn. Er ligt een schone taak voor HR- en recruitmentafdelingen om de leugens op het CV te detecteren. Eerlijk en integer personeel is immers essentieel voor ieder bedrijf.

Screen sollicitanten!

Bij veel sollicitatieprocedures wordt de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld. Helaas is alléén een VOG niet voldoende om leugens op een CV te voorkomen. Bij het afgeven van een VOG worden andere omstandigheden – of iemand bijvoorbeeld over de juiste diploma’s beschikt – niet in ogenschouw genomen.

Uit gegevens van Validata blijkt dat een VOG in minder dan 1% van de gevallen wordt afgewezen. Een uiterst klein percentage, vergeleken met de afwijkingen die worden gevonden op het gebied van educatie (36,9%) en werkervaring (44%). In veruit de meeste gevallen gaat het om een onopzettelijk invoeren van de verkeerde gegevens, bijvoorbeeld wanneer iemand aangeeft tot 1 juli gewerkt te hebben en feitelijk wordt teruggekoppeld dat dit tot 30 juni was. Echter, in sommige gevallen leidt betrokkene iemand bewust om de tuin door bijvoorbeeld titelinflatie: betrokkene doet alsof hij/zij een zwaardere functie heeft gehad, dan in werkelijkheid blijkt te zijn.

Alleen een VOG volstaat dus niet bij de zoektocht naar integer personeel. U mist teveel informatie om te kunnen bepalen of iemand integer is. Een goede screening – rekeninghoudend met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel – is daarom van essentieel belang.

Validata helpt u graag bij uw screeningsvraagstuk. Niet alleen kunnen wij u tijdens een gratis en geheel vrijblijvende demo laten zien hoe het proces van een gedigitaliseerd screeningsproces verloopt. Er is ook voldoende ruimte voor specifieke vragen over screenen en bijbehorende privacywetgeving.