Menu

API's & Integraties

API’s & Integraties

Validata biedt een geavanceerde API waarmee eenvoudig een koppeling kan worden gerealiseerd met andere software. Dit geeft jou de mogelijkheid om vanuit andere systemen waar je mee werkt te koppelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ATS of HR-systeem. Door deze koppeling kan er op eenvoudige wijze nieuwe screenings in gang gezet worden.

Momenteel maken we gebruik van twee applicaties: Core Next Gen en Valluga. Onze klanten worden gefaseerd overgezet naar de nieuwe applicatie Valluga. Screent jouw organisatie sinds januari 2021? Dan maak je automatisch gebruik van Valluga.

Core Next Gen:

API docs SOAP/XML API docs REST/JSON

Valluga:

API docs SOAP/XML API docs REST/JSON